Wat is taxidermie?

Opgezette dieren

Dit artikel gaat over taxidermie. Dat betreft het opzetten van dieren. Een dood lichaam van een dier wordt zo bewerkt, dat het geconserveerd wordt. Opgezette dieren dienen eruit te zien als toen ze nog in leven waren. Het is werk voor een expert, die dierenopzetter, taxidermist of preparateur wordt genoemd.

Het kunstlichaam

Een cruciaal onderdeel van het opzetten van een dier is het maken van een kunstlichaam. Dat dient goed passend te zijn, met dezelfde afmetingen en vorm als van het levende dier. Van de opgezette dieren dienen de verhoudingen tussen de lichaamsdelen in stand te blijven. De houding dient natuurlijk te zijn voor het dier. Op het kunstlichaam wordt de oorspronkelijke huid met lijm aangebracht. Naden worden zo goed mogelijk weggewerkt. Een kunstlichaam kan worden samengesteld uit onder meer kunstschuim, watten, ijzerdraad, watten en klei. Diverse delen van het lichaam worden van kunststof gemaakt, zoals onder andere de ogen. Het kan zijn dat bepaalde oorspronkelijke beenderen in het kunstlichaam worden gebruikt. Voorbeelden daarvan zijn de poten en de schedel.

Opgezette dieren

Regels

Niet ieder dier mag zomaar worden opgezet. Bepaalde diersoorten die streng worden beschermd kunnen niet worden opgezet, tenzij men beschikt over de zogenoemde CITES-documenten. Die diersoorten worden genoemd in de Habitatrichtlijn en de akkoorden van van Bern en Bonn. Ze mogen dan alleen worden opgezet voor onderwijsdoelstellingen. Er geldt een vrijstelling voor de EU-lidstaten voor het opzetten van in dat gebied in het wild voorkomende vogels. Er dient dan wel aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • Je mag geen schuld hebben aan de dood van de vogel of die vogel is gedood en in je bezit gekomen volgens de clausules van de Wet natuurbescherming.
  • Als je niet zelf de vogel opzet, dan dien je die binnen een periode van 3 dagen aan een taxidermist te geven.
  • Zowel voor de taxidermist als voor jou geldt dat de vogel niet mag worden verkocht.

Als je een overleden toegestaan huisdier wilt opzetten, je trouwe hond bijvoorbeeld, dan is dat geen enkel probleem.