Op weg naar nul-op-de-meter
‘Van één in Utrecht naar ... in Nederland. Doe jij ook mee?


Techfestival levert baan op bij Mitros

Gepost op vrijdag, 2 september, 2016 Geen reacties

Drie dagen lang werkten internationale teams aan een energievraagstuk van de provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Economic Board Utrecht en woningcorporatie Mitros. Tijdens Campus Party -het grootste techfestival ter wereld- werden deelnemende studenten uitgedaagd om oplossingen te zoeken voor het toekomstige energiegebruik In Utrecht. Het beste idee ging uiteindelijk juist minder over techniek, maar meer over gedrag. Het vervolg: een baan bij Mitros.

Campus Party
Van 25 tot en met 29 mei vond ‘Campus Party’ plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Een vijfdaags technologiefestival waar alles draait om techniek, innovatie, creativiteit, wetenschap, internet en ondernemen. Tijdens het festival werken deelnemers – zogenaamde Campusero’s – aan actuele maatschappelijke vraagstukken vanuit de overheid en het bedrijfsleven.

Innovatie binnen de corporatiesector
Mitros deed als woningcorporatie vooral mee aan Campus Party om op zoek te gaan naar nieuwe, innovatieve oplossingen op het gebied van renovatie. De uitdaging die de woningcorporatie de deelnemende studenten voorhield was: ‘Hoe kunnen we appartementen in de stad verduurzamen en bewoners en andere betrokken partijen hier actief bij betrekken?’

Bastiaan Staffhorst, manager Strategie en Advies bij Mitros, motiveert de deelname aan Campus Party: ‘als woningcorporatie zijn wij op zoek naar slimme innovatieve technieken en zij we erg leergierig op dit vlak. We hebben innovatieve partners nodig om ons te helpen in het optimaliseren van onze processen en servicelevel. Onze kerntaak is om er voor te zorgen dat iedereen met een bepaald inkomen in een betaalbare woning kan wonen. Tijdens Campus Party hebben we de deelnemers uitgedaagd om met verrassende, innovatieve en realistische ideeën te komen om onze woningvoorraad te verduurzamen en daarmee ook bij te dragen aan het verlagen van de woonlasten van de bewoner.’

Idee: zet in op gedragsverandering
Het idee van het merendeel van de teams ging uiteindelijk vooral om gedragsverandering. Want hoe krijg je bewoners mee in een grootschalige renovatieopgave en het verduurzamen van woningen? Door bewoners actief te betrekken en op energiebesparing te coachen. De techniek is er klaar voor. Nu het gedrag van de bewoners zelf nog. Want hoe maak je nu gebruik van de energiebesparende middelen en wat kun je zélf doen om energie te besparen?

Vervolg: een baan bij Mitros
Voor één van de deelnemers aan de challenge, Zakaria El Banoudi, heeft Campus Party inmiddels een mooi vervolg gekregen: hij krijgt een baan bij Mitros. Een mooie kans om binnen Mitros zijn idee verder uit te werken en in de praktijk te brengen.

Zakaria licht zijn idee toe: ‘Het doel om energie te besparen en de woonlasten voor huurders te verlagen’. Dit gaan wij doen door te focussen op gedrag. Uiteindelijk is het niet het gebouw dat energie gebruikt, maar de gebruikers binnen het gebouw: de bewoners. Zij bepalen voor 30% de invloed op het energieverbruik. Door slim gebruik te maken van bewezen methodieken en instrumenten willen wij inzetten op positieve gedragsverandering in energiezuiniger wonen. De aanpak bestaat uit drie belangrijk stappen. Ten eerste geven we actief voorlichting en advies op maat over energiebesparing. Je kunt immers niet iedereen op dezelfde manier adviseren. Dit is per woonsituatie verschillend.
Vervolgens spreken we samen met de bewoners een besparingsdoel af. We maken een concrete afspraak hoeveel er –binnen een samen af te spreken termijn- bespaard gaat worden. Dan heb je ook iets om naartoe te werken. De laatste en cruciale stap is om vervolgens feedback te blijven geven. Iemand die aan de slag gaat met energiebesparing moet gemotiveerd blijven en concrete resultaten gaan zien. Daar kun je zeker hulp bij gebruiken in de vorm van structurele tips, persoonlijke adviezen en opdrachten.’

Zakaria is per september werkzaam bij Mitros. Hij start met de concrete uitwerking van zijn plan om vervolgens aan de slag te gaan op twee nader te bepalen proeflocaties. In samenwerking met de eerste enthousiaste deelnemers wordt een proef gedraaid.

Volg alle bevindingen en updates via @Zakaria_Mitros op Twitter of via de Facebookpagina: mitrosenergiebesparing.

Kijk op https://www.youtube.com/watch?v=kZ_g0HrAQeM voor een impressie van het techfestival.

 

Geef een reactie

Please Login to comment
Een project van Mitros
en Nieuw Utrechts Peil

© 2020 Flat met Toekomst | website: Gerjans